www.augustenborg-arkiv.dk
Onsdag d. 23. Oktober 2019 -  Uge 43 |  1 Aktive brugere Cookies-OFF!
Login   
Lokalhistorisk Arkiv for Augustenborg og Omegn
Registrering af arkivalier
Lokal Arkiv Augustenborg
Hjælp 

Indhold af Journal:

1988/105

Journal Nr.: 1988/105 Gave:
Afleveret af: Klausuler:
Afleveret den: Registreret af:
Kommentar:
    Created by dc on 16-Sep-1988
Akter
Antal: 102 Akter
TypeAkt NavnMedieÅrStkArkiv.
S.f maskinsynsbog 1926-63 (Brændeh.. Bog 0 Asserballe Kvashuggerforening
S.f korrespondance ang. Økonomisk .. Brev 0 Asserballesogns frivillige Bra..
S.f Forslag til Lov om Statshusmæn.. Papirer 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f H P Hansen: Landeværnets Arkiv.. 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f 78 stk. ansøgning fra husmænd .. Lister 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f "Lov om Forbud med Nedlægning .. 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f rundskrivelse vedr. medlemstal.. Dokument 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f Fyns Stifts Landbrugstidende 1.. 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f "De Jydske Husmandsrejser" 192.. 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f 2 sanghefter Sang 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f regnskabsbilag 1924-25 vedr. o.. Bog 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f korrespondance vedr. a/ valg a.. Brev 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f brev fra H Davidsen, Notmark t.. Brev 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f Dybbøl-Posten 23.5.1945 art. .. 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f Social-Demokraten 11.6.1930. S.. 0 Asserballe Sogns Husmandsforen..
S.f protokol m. love 1909-61 Dokument 0 Asserballe Sogns Motortærskevæ..
S.f avisudkl. "Heimdal" 7/11 1929 .. Avisudklip 0 Asserballe Ungdomsforening - A..
S.f fotokopi af lederen "Dybbøl-Po.. Foto 0 Asserballe Ungdomsforening - A..
S.f manuskript til tale af Chr. Br.. Tale 0 Asserballe Ungdomsforening - A..
S.f program "Dybbøl-stævnet" 1945 0 Asserballe Ungdomsforening - A..
S.f rolleliste fra dilletantforest.. Lister 0 Asserballe Ungdomsforening - A..
S.f love for "De danske Ungdomsfor.. 0 Asserballe Ungdomsforening - A..
S.f 1 stk avisudklip 30.5.1936 ".. Avisudklip 0 Augustenborg Frivillige Brandv..
S.f love og vedtægter (tyskpr. )19.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f love og vedtægter 1920 m. ændr.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f love og vedtægter udat. Efter .. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f udkast til vedtægtsændringer u.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f bekandtgørelse om Anerkendelse.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f Tarif 1913. Hannover 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f vurderingsvejledning 1934 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f stemmesedler 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f Love for mindre Landejendomsbe.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f korrespondance til og fra Chr... Brev 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f regnskabsberetning 1919-34 Bog 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f regnskabsberetning for "Sønder.. Bog 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f regnskabsberetning bilag 1920 Bog 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f police dat. 1900 Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f udkast til "Normalvedtægter fo.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f redegørelse ang. Elektriske ef.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f prisliste over byggematriale 1.. Lister 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f retningspriser for vurdering 1.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f tarif for "Sønderjydsk Brandfo.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f lov om "Brandforsikringsforeni.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f love for "Foreningen af gensid.. Dokument 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f bekendtgørelse af lov om "Bran.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f Bekendtgørelse ang. "Brugen af.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f Bekendtgørelse ang. "Forbrændi.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f uddrag af "Brandpolitiloven" a.. 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f Instruks for Branddirektører 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f Brandtekniske Standarder. 1926 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f regnskab 1920-23, 1928 Bog 0 Brandforsikringsforeningen for..
S.f vedtægter 21.9.1931 Dokument 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f regnskab 1922-35 (diverse år) Bog 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f generalforsamlingsindkaldelser.. 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f Forslag til en sønderjydsk Løs.. Bog 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f medlemsfortegnelser For af. f.. Dokument 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f "Nørrejydsk Tidende", 16.12.19.. Dokument 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f korresp. Fra H Meissner-Jensen.. 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f korresp. "Dansk Brandværns-Kom.. 0 Brandforsikrings-Forening for ..
S.f love for Mejeriforeningen udat.. 0 Mejeriforeningen for Nordslesv..
S.f 3 stk. avisudklip m. generalfo.. Avisudklip 0 Notmark Asserballe sognes bibl..
S.f Mejeriets historie 1887-1918, .. 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Statuter/vedtægter: 20-3.1887,.. Dokument 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Statuter/vedtægter: 1927 Dokument 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Årsberetninger 1905-1962 (div... 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Ansættelseskontrakt for bestyr.. Dokument 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Forsikringsfortegnelse for "De.. Dokument 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Kontrabøger, 2 stk. Leverandør.. Bog 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Afregningssedler 1949-53, div... 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Pantebrev på 14000 Mark, til K.. Brev 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Faktura fra Kulfordelingskonto.. 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Korrespondance 29/7 - 11/8 191.. Brev 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Cirkulære om "Fluerne og deres.. 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Brev dat. 10/11 1936 fra "Land.. Brev 0 Pomose Andelsmejeri
S.f Jubilæumsskrift i anledn. Af 5.. Dokument 0 Pomose Andelsmejeri
S.f vægtavle (papir og sammenrulle.. 0 Pomose Andelsmejeri
S.f 1 stk. avisudklip dat. 11/3 19.. Avisudklip 0 Asserballe Jagtforening
S.f 1 stk. maskinsynsbog for Brænd.. Bog 0 Landbrug
S.a 1 stk. reglement for folkeafst.. 0 Ingen Titel
S.a 1 stk meddelelse vedr. vederla.. 0 Ingen Titel
S.a 1 Dybbøl-Posten dat. 7 Juni 19.. 0 Anden Verdenskrig, Besættelses..
S.a 1 stk Dybbøl - Posten, dat. 7... 0 Dybbøl Posten
S.a Reglement vedr. folkeafstemnin.. 0 Genforeningen 1920
S.a 1 sks. af avisen dat 30. April.. Avisudklip 0 Hejmdal (kasse)
S.a 1 sks. af avisen dat 12. Juli .. Avisudklip 0 Hejmdal (kasse)
S.f Chr Beckers aflevering, se ind.. 0 Husmandsbevægelsen
S.a 1 avisudklip dat. 23 apr. 1947.. Avisudklip 0 Modstandskampen (-under II. Ve..
P.a div. kvitteringer 1921-49 Chr .. 0 Regninger og bilag gl.
P.a div. avisartikler, se Chr. Bec.. Avisudklip 0 Sønderjydske førere
S.f 1 protokol for Asserballe Sogn.. Dokument 0 Tærskeværker. Se endv. forenin..
P.a Aflevering indeholdende 1. Pri.. Dokument 0 Christian Becker
P.a 2 stk. avisudklip, nekrolog og.. Avisudklip 0 Andreas Blad
Bib Nekrolog, Sprogforeningens Alm.. 0 Andreas Blad
P.a 5 stk. avisartikler og udklip .. Avisudklip 0 Christen Ernst Christensen
P.a Avisartikel i "Dybbøl Posten" .. Avisudklip 0 Ernst Christensen
Jørgen Hansens optegnelser om .. Bog 0 Jørgen Hansen
S.f Brandforsikrings fortegnelse 1.. Dokument 0 Hans Lorenz Clausen Wrang
T.a 1 stk kirkeblad, nr. 46 1933 (.. 0 Asserballe Kirke
S.f 2 stk avisudklip fra Danebod H.. Avisudklip 0 Danebod Højskole
S.f Ansøgning til Ministeret fra ".. 0 Danebod Højskole
1 2